ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલી ગ્રાન્ટ આવી તે કઈ રીતે ચેક કરવું

 ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા પૈસા આવ્યા તેની તપાસ કેવી રીતે કરવીઃ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં રહેતી વ્યક્તિ તેની ગ્રામ પંચાયતમાં કયા કામ માટે કેટલા પૈસા આવ્યા તે જાણવા માંગે છે. પરંતુ મોબાઈલથી ઓનલાઈન કેવી રીતે જોવું તે અંગે જાણકારી નથી, આજે અમે તમને જણાવીશું કે ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા પૈસા ખર્ચવામાં આવ્યા છે. જેની મદદથી તમે તમારા ગ્રામ પંચાયત સરપંચના તમામ કામો પર નજર રાખી શકો છો અને સમય આવે ત્યારે ફરિયાદ કરી શકો છો.

ગામની દરેક વ્યક્તિને તેની ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલું કામ થયું છે, કેટલું કામ થયું છે અને કેટલા પૈસા ખર્ચવામાં આવ્યા છે. આ બધા વિશે જાણવાનો અધિકાર છે, પરંતુ સરપંચ તમામ વ્યક્તિને જણાવતા નથી, તેથી કેન્દ્ર સરકારે ગ્રામ પંચાયતના નાણાંની માહિતી રાખવા માટે વેબસાઇટ શરૂ કરી છે. જેના કારણે હવે દરેક વ્યક્તિ પોતાના મોબાઈલ પર સરળતાથી જોઈ શકશે કે તેની ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા પૈસા આવ્યા, કેટલા ખર્ચાયા. જો તમે પણ જાણવા માંગતા હોવ કે તમારી ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા પૈસા આવ્યા છે, તો આ લેખમાં નીચે બધી પ્રક્રિયાને વિગતવાર સમજાવવામાં આવી છે.

Gram Panchayat માં કેટલા પૈસા આવ્યા તેની તપાસ કેવી રીતે કરવી?

સ્ટેપ-1:  સૌ પ્રથમ, તમારી ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા પૈસા આવ્યા છે તે જોવા માટે, તમારે તમારા મોબાઇલના ગૂગલ પર જવું પડશે અને egramswaraj.gov.in લખીને સર્ચ કરવું પડશે અથવા સીધા વેબસાઇટ પર જવા માટે આ લિંકનો ઉપયોગ કરવો પડશે.

સ્ટેપ-2:
આ પછી તમારા મોબાઈલ પર ગ્રામ પંચાયતની વેબસાઈટ ખુલશે, જેમાં પ્લાનિંગ અને રિપોર્ટિંગ વિભાગમાં ગ્રામ પંચાયતનો વિકલ્પ દેખાશે, જેને પસંદ કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ-3: આ પછી તમારા મોબાઈલ પર દેશના તમામ રાજ્યોની યાદી દેખાવા લાગશે, જેમાં તમારે લિસ્ટમાં તમારું રાજ્ય સર્ચ કરીને તેને સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ-4: રાજ્ય પસંદ કર્યા પછી, રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓના નામ તમારી સ્ક્રીન પર દેખાશે, જેમાં તમારે સૂચિમાં તમારા જિલ્લાને સર્ચ કરીને પસંદ કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ-5: એ જ રીતે, તમારા મોબાઈલ પર તમારા જિલ્લાના તમામ બ્લોકની યાદી દેખાશે, જેમાં તમારે તમારો બ્લોક પસંદ કરવાનો રહેશે.

સ્ટેપ-6: બ્લોક પસંદ કર્યા પછી, તમારા બ્લોકની તમામ ગ્રામ પંચાયતોની યાદી દેખાશે જેમાં તમારે તમારી ગ્રામ પંચાયત પસંદ કરવાની રહેશે.

સ્ટેપ-7: ગ્રામ પંચાયત પસંદ કર્યા પછી, તમારી ગ્રામ પંચાયતમાં કયા કામો આવ્યા છે તેની યાદી બહાર આવશે, જેમાં તમે જોઈને જાણી શકશો.

સ્ટેપ-8: આ રીતે, તમે સરળતાથી જોઈ શકો છો કે તમારી ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા પૈસા આવ્યા છે અને કેટલો ખર્ચ થયો છે.

નિષ્કર્ષ:- ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલા પૈસા આવ્યા તે તપાસવા માટે, સરકારની વેબસાઇટ egramswaraj.gov.in ખોલવી પડશે, તે પછી આયોજન અને અહેવાલ વિભાગમાં, ગ્રામ પંચાયતનો વિકલ્પ પસંદ કરો, પછી તમારું રાજ્ય પસંદ કરો, પછી પસંદ કરો. તમારો જિલ્લો, પછી બ્લોક પસંદ કરો. ગ્રામ પંચાયત પસંદ કર્યા પછી, તે પછી સર્ચ બટન પસંદ કરો, પછી ગ્રામ પંચાયતની વિગતો ખુલશે જેમાં તમે ચકાસી શકો છો.

Leave a Comment