મોબાઈલમાં Adhar Card ઓનલાઈન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

આધાર કાર્ડ નાગરિકો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી કલ્યાણકારી સુવિધાઓનો લાભ લેવા માટે ભારતીય નાગરિકને આધારની જરૂર છે. આધાર કાર્ડ એ વ્યક્તિના સરનામા અને ઓળખ કાર્ડનો પુરાવો છે. આધાર કાર્ડ 12 અંકોનું છે.

જો કોઈ વ્યક્તિ આધાર કેન્દ્ર અથવા બેંક/પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાત લઈને, UIDAI દ્વારા આપવામાં આવેલ એનરોલમેન્ટ આઈડી, વર્ચ્યુઅલ આઈડી અથવા આધાર નંબરનો ઉપયોગ કરીને આધાર માટે નોંધણી કરાવે છે, તો આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો અને પ્રિન્ટ કરી શકો છો. એકવાર નંબર જારી થઈ ગયા પછી, વ્યક્તિ અનેક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરી શકે છે. આધાર કાર્ડ ઓનલાઈન તપાસો, આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ 2022, આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ વિડીયો.

આધાર નંબર દ્વારા આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો – આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ વિડિયો

આધાર નંબર દ્વારા આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો

સ્ટેપ-1: સૌથી પહેલા તમારે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જવું પડશે.

સ્ટેપ-2: ‘ડાઉનલોડ આધાર’નો વિકલ્પ પસંદ કરો અથવા આ લિંક પર ક્લિક કરો https://eaadhaar.uidai.gov.in/

સ્ટેપ-3: પછી તમારે I HAVE વિભાગમાંથી આધાર વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે.

સ્ટેપ-4: 12 અંકનો આધાર નંબર દાખલ કરો. જો તમે આધાર નંબર દર્શાવવા નથી માંગતા, તો ‘માસ્ક્ડ આધાર’ પસંદ કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ-5: પછી કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર OTP મેળવવા માટે ‘સેન્ડ OTP’ પર ક્લિક કરો.

પછી તમારે OTP દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ-6: આધાર નંબર દ્વારા આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો

સ્ટેપ-7: ઈ-આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે ‘Verify and Download’ પર ક્લિક કરો

વર્ચ્યુઅલ ID (VID) દ્વારા આધાર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

સ્ટેપ-1: સૌ પ્રથમ તમારે UIDAI ઓનલાઈન પોર્ટલની મુલાકાત લેવાની રહેશે.

સ્ટેપ-3: પછી ડાઉનલોડ આધાર પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-3: I HAVE વિભાગમાંથી VID વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે.

સ્ટેપ-4: વર્ચ્યુઅલ આઈડી દ્વારા આધાર ડાઉનલોડ કરો

સ્ટેપ-5:  તમારું વર્ચ્યુઅલ ID, પૂરું નામ, પિન કોડ અને સુરક્ષા કોડ દાખલ કરો.

સ્ટેપ-6: OTP માટે, SEND OTP પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-7:  વધુમાં, તમે પ્રમાણીકરણ માટે TOTP વિકલ્પનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.

સ્ટેપ-8: તમારી સિસ્ટમમાં ઈ-આધાર ડાઉનલોડ થશે.

સ્ટેપ-9: પછી તમે આધાર કાર્ડનો પાસવર્ડ નાખીને તેના પર જઈ શકો છો.

સ્ટેપ-10: PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે, 8 અંકનો પાસવર્ડ દાખલ કરો એટલે કે કેપિટલ્સમાં તમારા નામના પ્રથમ 4 અક્ષરો અને જન્મ વર્ષ.

નામ અને જન્મ તારીખ દ્વારા આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

સ્ટેપ-1: જો તમારો EID અથવા આધાર નંબર ખોવાઈ ગયો હોય, તો તેને ફરીથી મેળવવા માટે (https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid) આધારની વેબસાઈટની મુલાકાત લેવી પડશે.

સ્ટેપ-2:  તમારું પૂરું નામ અને નોંધાયેલ ઈ-મેલ આઈડી અથવા મોબાઈલ નંબર અને સુરક્ષા કોડ દાખલ કરો.

સ્ટેપ-3: પછી તમારે “સેન્ડ વન ટાઈમ પાસવર્ડ” બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ-4: હવે તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર મળેલ OTP દાખલ કરો અને “Verify OTP” બટન પર ક્લિક કરો

સ્ટેપ-5: સ્ક્રીન પર એક મેસેજ દેખાશે કે તમારો આધાર નંબર તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર મોકલવામાં આવ્યો છે.

સ્ટેપ-6: એકવાર તમે તમારા મોબાઈલ પર તમારો આધાર એનરોલમેન્ટ નંબર મેળવી લો, પછી UIDAI વેબસાઈટના ઈ-આધાર પેજ પર જાઓ.

સ્ટેપ-7: પછી તમારે “મારી પાસે એનરોલમેન્ટ આઈડી વિકલ્પ” પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ-8: આધાર એનરોલમેન્ટ નંબર, પૂરું નામ, પિન કોડ, કેપ્ચા ઈમેજ દાખલ કરો (એક ફોટો જેમાં તમારે બહુવિધ ઈમેજ પસંદ કરવાની હોય છે).

સ્ટેપ-9: “વન ટાઈમ પાસવર્ડ” પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-10: તમને OTP મળશે. તેને દાખલ કરો અને આધાર ડાઉનલોડ કરવા માટે ‘ડાઉનલોડ આધાર’ વિકલ્પ પસંદ કરો.

ડિજિટલ લોકર ઈ-આધાર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

સ્ટેપ-1: સૌથી પહેલા તમારે આ ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જવું પડશે.

સ્ટેપ-2: પછી તમારે લોગીન કરવું પડશે.

સ્ટેપ-3: તે પછી સાઇન ઇન પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-4: પછી 12 અંકનો આધાર નંબર દાખલ કરો.

સ્ટેપ-5: ‘Verify’ પર ક્લિક કરો અને ‘OTP’ મેળવો.

સ્ટેપ-6: જે OTP આવશે તે એન્ટર કરો.

સ્ટેપ-7: પછી વેરીફાઈ ઓટીપી પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-8: જારી કરાયેલ ડોક્યુમેન્ટ પેજ દેખાશે. પછી ‘Save’ આઇકોનનો ઉપયોગ કરીને ‘ઈ-આધાર’ ડાઉનલોડ કરો

માસ્ક કરેલ આધાર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

સ્ટેપ-1: સૌ પ્રથમ તમારે આ લિંક પર જવું પડશે

સ્ટેપ-2: પછી Enter Your Personal Details ના વિભાગમાં Aadhaar VID અથવા એનરોલમેન્ટ નંબર પસંદ કરવાનો રહેશે.

સ્ટેપ-3: તમારી પસંદગી પસંદ કરો વિભાગમાં, માસ્ક્ડ આધાર પર ક્લિક કરો અને પછી તમારી વિગતો દાખલ કરો.

સ્ટેપ-4: UIDAI સાથે તમારા રજિસ્ટર્ડ નંબર પર OTP મેળવવા માટે REQUEST OTP પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-5: તમારી વ્યક્તિગત માહિતીનો ઉપયોગ કરવા માટે UIDAI માટે ‘I Agree’ પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-6: તમારા રજિસ્ટર્ડ નંબર પર OTP મોકલવા માટે ‘I Confirm’ પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-7: માસ્ક કરેલ આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે, OTP દાખલ કરો અને ‘ડાઉનલોડ આધાર’ પર ક્લિક કરો.

રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર વગર આધાર કાર્ડ કેવી રીતે મેળવવું

સ્ટેપ-1:તમારા આધાર નંબર સાથે તમારા નજીકના આધાર કેન્દ્રની મુલાકાત લો.

સ્ટેપ-2: તમારી સાથે પાન કાર્ડ અને ઓળખ કાર્ડ પણ રાખો.

સ્ટેપ-3: તમારી બાયોમેટ્રિક માહિતી જેમ કે અંગૂઠાની છાપ, Ratina Scan વગેરે પ્રદાન કરો.

સ્ટેપ-4: આ પછી તમને આધાર કાર્ડની પ્રિન્ટ મળી જશે. તમારે પ્રિન્ટ પેપર માટે 50 રૂપિયા અને PVC વર્ઝન માટે 100 રૂપિયા ચૂકવવા પડશે.

UMANG APP દ્વારા ઈ-આધાર ડાઉનલોડ કરો

સ્ટેપ-1: સૌ પ્રથમ તમારે UMANG APP ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે.

સ્ટેપ-2: તે પછી All Service Tab માં આધાર કાર્ડ પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-3: DigiLocker માંથી View Aadhaar Card પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-4: તે પછી તમારા ડિજી લોકર એકાઉન્ટ અથવા આધાર કાર્ડ નંબરથી લોગિન કરો.

સ્ટેપ-5: તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર મળેલ OTP દાખલ કરો.

સ્ટેપ-6: વેરીફાઈ ઓટીપી પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-7: આ પછી તમે ડાઉનલોડ આઇકોન પર ક્લિક કરીને તમારું આધાર ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

એનરોલમેન્ટ આઈડીનો ઉપયોગ કરીને ઈ-આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરો

સ્ટેપ-1: સૌ પ્રથમ તમારે સત્તાવાર વેબસાઇટ www.uidai.gov.in પર જવું પડશે

સ્ટેપ-2: પછી તમારે ‘Download Aadhaar’ વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ-3: પછી તમે સત્તાવાર વેબસાઇટ પર પહોંચશો.

સ્ટેપ-4:14 અંકનો નોંધણી ID નંબર અને 14 અંકનો સમય અને તારીખ નંબરો દાખલ કરો.

સ્ટેપ-5: આ પછી તમારો સંપૂર્ણ પિન કોડ, ઈમેજ કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો.

સ્ટેપ-6: OTP માટે ‘Request OTP’ પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-7: “Confirm” બટન પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-8: તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર OTP પ્રાપ્ત થશે.

સ્ટેપ-9: OTP દાખલ કરો અને “ડાઉનલોડ આધાર” પર ક્લિક કરો.

મોબાઈલ પર આધાર નંબર કેવી રીતે મેળવવો

સ્ટેપ-1: સૌથી પહેલા તમારે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર જવું પડશે.

સ્ટેપ-2: પછી તમારે 14 ડિજીટ એનરોલમેન્ટ આઈડી તેમજ એનરોલમેન્ટનો સમય અને તારીખ દાખલ કરવી પડશે. આ માહિતી તમારી એનરોલમેન્ટ સ્લિપ પર ઉપલબ્ધ છે.

સ્ટેપ-3: તે પછી તમારો રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર અને સિક્યુરિટી કોડ દાખલ કરો.

સ્ટેપ-4: ‘Send OTP’ પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-5: તમને તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર 6 અંકનો OTP પ્રાપ્ત થશે ‘OTP’ દાખલ કરો અને ‘સબમિટ’ બટન પર ક્લિક કરો.

સ્ટેપ-6: આ પછી તમને તમારા રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર તમારો આધાર નંબર મળશે.

આધાર કાર્ડ પાત્રતા

સ્ટેપ-1: UIDAI તમને આધાર કાર્ડની પીડીએફ ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાની મંજૂરી આપતા પહેલા તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર OTP મોકલે છે.

સ્ટેપ-2: જો તમારો મોબાઈલ નંબર UIDAI સાથે રજીસ્ટર નથી તો તમે તમારો આધાર ડાઉનલોડ કરી શકતા નથી.

સ્ટેપ-3:  એટલા માટે તમે OTP વગર પણ આધાર ડાઉનલોડ કરી શકતા નથી.

સ્ટેપ-4: તમે ઇ-આધારને તમે ઇચ્છો તેટલી વખત ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

સ્ટેપ-5: ઈ-આધાર ડાઉનલોડ કર્યા પછી, તમારે તેને પ્રિન્ટ કરવા માટે પાસવર્ડ દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ-6: તમે તમારા અસલ આધાર કાર્ડની જગ્યાએ ગમે ત્યાં ઈ-આધારનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

આધાર નંબર દ્વારા આધાર કાર્ડ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

સ્ટેપ-1: સૌથી પહેલા તમારે ઓફિશિયલ વેબસાઈટ https://uidai.gov.in/ પર જવું પડશે.

સ્ટેપ-2: ‘Download Aadhaar’ નો વિકલ્પ પસંદ કરો અથવા આ લિંક પર ક્લિક કરો https://eaadhaar.uidai.gov.in/

સ્ટેપ-3: પછી તમારે I HAVE વિભાગમાંથી આધાર વિકલ્પ પસંદ કરવો પડશે.

સ્ટેપ-4: 12 અંકનો આધાર નંબર દાખલ કરો. જો તમે આધાર નંબર દર્શાવવા નથી માંગતા, તો ‘માસ્ક્ડ આધાર’ પસંદ કરવાનું રહેશે.

સ્ટેપ-5: પછી કેપ્ચા કોડ દાખલ કરો અને રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર OTP મેળવવા માટે ‘સેન્ડ OTP’ પર ક્લિક કરો

સ્ટેપ-6: પછી તમારે OTP દાખલ કરવો પડશે.

સ્ટેપ-7: ઈ-આધાર કાર્ડ ડાઉનલોડ કરવા માટે ‘Verify and Download’ પર ક્લિક કરો

ઉમંગ એપ દ્વારા ઈ-આધાર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું?

સ્ટેપ-1: સૌ પ્રથમ તમારે UMANG APP ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. સ્ટેપ-2: તે પછી ALL SERVICE TAB માં આધાર કાર્ડ પર ક્લિક કરો. સ્ટેપ-3: Digi લોકરમાંથી View Aadhaar Card પર ક્લિક કરો. સ્ટેપ-4: તે પછી તમારા ડિજી લોકર એકાઉન્ટ અથવા આધાર કાર્ડ નંબરથી લોગિન કરો. સ્ટેપ-5: તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર મળેલ OTP દાખલ કરો. સ્ટેપ-6: વેરીફાઈ ઓટીપી પર ક્લિક કરો. સ્ટેપ-7: આ પછી તમે ડાઉનલોડ આઇકોન પર ક્લિક કરીને તમારું આધાર ડાઉનલોડ કરી શકો છો.

નોંધ:- UIDAI તમને આધાર કાર્ડની PDF ફાઇલ ડાઉનલોડ કરવાની મંજૂરી આપતા પહેલા તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર OTP મોકલે છે. જો તમારો મોબાઈલ નંબર UIDAI સાથે નોંધાયેલ નથી તો તમે તમારો આધાર ડાઉનલોડ કરી શકતા નથી. એટલા માટે તમે OTP વગર પણ આધાર ડાઉનલોડ કરી શકતા નથી

Leave a Comment