વાહન નંબર દ્વારા ઓનલાઈન ચલણ કેવી રીતે ચેક કરવું | e-Challan સ્ટેટસ ઓનલાઈન ચેક

થોડા વર્ષો પહેલા ટ્રાફિકના નિયમોના ભંગ બદલ ચલણના મુદ્દે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા ચલણ ભરવા માટે આરટીઓ કચેરી કે કોર્ટના ચક્કર …

Read more

મોબાઈલમાં Adhar Card ઓનલાઈન કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું

આધાર કાર્ડ નાગરિકો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે. સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી કલ્યાણકારી સુવિધાઓનો લાભ લેવા માટે ભારતીય નાગરિકને …

Read more